T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / NİLÜFER - Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞTIRILMA İŞİ İLANI

2018-2019 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞTIRILMA İŞİ İLANI

İLANIN KONUSU

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden isteyenlerin adreslerinden alınarak komisyon ve taşımacı tarafından belirlenen güzergahlardan okula getirilmesi ve ders bitiminde tekrar adreslerine 2018-2019 öğretim yılı boyunca geri götürülmek suretiyle taşımacılığının Servis Araçları Yönetmeliğinin 8. Maddesi ve Okul Servis Araçları Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında okul servisi çalıştırılması işi ile ilgili istekliler belirlenecektir.


İŞİN NİTELİĞİ:

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018/2019 Eğitim Öğretim yılı servis araçları çalıştırma işi  yapılacaktır.

 

İŞİN YERİ:

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Müdürlüğü . Dumlupınar Mh. Gelibolu Cd. No 78 Görükle / Nilüfer BURSA

WEB : http://oibatl.meb.k12.tr  Telefon: 02244832850  Belgegeçer : 02244832854

 

 ŞARTNAMENİN VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

Taşıma işi için hazırlanan şartname ve ekleri Okul Müdürlüğümüzden 12.09.2018 –20.09.2018 tarihleri arasında mesai günleri ve mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak istekli taşımacılar tarafından alınabilecektir.

 

SERVİS ARACI TESPİTİ İŞİNİN YAPILMA YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Okulumuz öğrencileri için okul servis araçlarının belirlenmesinin tespiti  21.09.2018 cuma günü saat 12.00 ‘de okulumuz toplantı odasında yapılacaktır.

 

OKUL SERVİS ARAÇLARI TAŞIMA İŞİNE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenen belgeler şunlardır.

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi

b) Gerçek kişi olması halinde servis çalıştırılması işin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

c) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilerde üçte birinin tüzel kişilik adına tescili olduğuna ilişkin belgeler.

e) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu

f) Taşıma işinde kullanılacak araçların OKUL SERVİS ARAÇLARI yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri.

g) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir. NACE kodlu faaliyet belgesi

 

EVRAKLARIN  KOMİSYONA TESLİMİ

İstekliler, ilanda belirtilen saate kadar (20.09.2018 perşembe günü saat 17.00) servis taşıma için istenen evraklarını komisyona tutanakla teslim eder. Taşımacıyı tespit komisyonuna verilen dosyalar her hangi bir sebeple geri alınamaz.

 

 

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ  MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Okul Öğrenci Servis Taşımacılığı Tespit  Komisyonu

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 02.08.2018 - Güncelleme: 22.09.2018 16:29 - Görüntülenme: 371
  Beğen | 0  kişi beğendi